Meet Your Trustees

Meet your trustees:

Dave Ngatai Ngai Tamahaua hapū representative I’m very passionate about settling the Whakatōhea Raupatu and Comprehensive claims with the crown.  Many of our tīpuna have passed that started this process.  They would have loved to have seen our claims sorted and their Moko’s, Rangatahi and Whānau thriving in a rich, prosperous and vibrant Whakatōhea community.  As a united Whakatōhea Iwi we can achieve this and I will do all the hours needed, to get it done and dusted for our Tīpuna, Whānau, Rangatahi and Moko’s. Our future generations.
Mereaira Hata Ngāti Rua hapū representative Mereaira held the position as the Research Manager for the Whakatōhea Māori Trust board for the Raupatu claim in 1990. She has returned to Ōpōtiki to be closer to whānau and to assist her marae and iwi.  She has held various roles across a number of tribal organisations and private organisations including researcher, governance trainer, policy developer, policy analyst, project manager, education manager, consultant, teacher, census district manager, trustee, chairperson, secretary, treasurer and facebook manager to name a few.

Trust experience: Omarumutu Block 1, Otanemutu Lands Trust, Ngā Tuahine Trust and a previous trustee on Twin Rivers Arts Council, Ngāruawāhia.
(M.Soc.Sci, University of Waikato, Political Science & Public Policy & Sociology)

Frank Porter Ngāti Rua marae representative Ko au ko te whenua, ko te whenua ko au. Ahakoa e kī ana te kōrero ‘Ehara mā te kumara e kōrero ana ki tōna reka’ engari mō tēnei mahi te whakaatu atu i ngā pūkenga ōku ake, me mahia, kia rangona. Ka tīmata au i taku hokinga mai ki te wā kāinga nei mai i Tāmaki Makaurau, kua roa au e ngaro ana, e nōhia ana i te ao Pākeha. I whakaaro ake au, kāre he wāhi tua atu i tenei pito ō te ao, te wā kāinga nei. He wāhi papai tēnei hei whakatipu tamariki mokopuna, ka pūrea ko te hau, ka horoiā ko te ua, īna tū koe ki ōu maunga whakahī, otirā, i te marae ātea. I reira au tino mōhio ko wai au, nō hea au, he Māori tonu au.
Ko aku hekenga atu ki ōku marae ki te hāpai, kia rangaranga te muri, ka āhei taku whakawhitinga atu ki mua ki te mura ō te ahi, hei kanohi kitea mōku te tuatahi, hei patu tēnei mea te whakamā, heoi, kia whakawhānuihia ake te toha ki tōku whānau, ki ōku hapū, otirā, ki ōku Iwi. I te taha a ōku pākeke ka whakaaro ohooho au me ako, me titiro whakaronga, me nohopuku, me wahangū, kia whiwhi ko ngā taonga tuku iho ō Te Māori i runga i te marae, kia tarea te wā e tika ana hei tū pakari.
Graeme Riesterer Ngāti Patu hapū representative Ko Mākeo te maunga
Ko Waiaua te awa
Ko Ngāti Patumoana te hapū
Ko Waiaua te marae
Ko Te Whakatōhea te iwi
Ko Nukutere me Mataatua ngā waka
Ko Graeme me Paki Riesterer tōku ingoa.  I am passionate about Whakatōhea Iwi being able to settle their Comprehensive Raupatu claim with the crown. Many of those who started the process have passed and would have loved to have seen our Raupatu claim settled. The last offer to Whakatōhea by the Crown was withdrawn in 1996 which is now over 20 years ago. My dream is to see our Whakatōhea Iwi united and support one another to achieve a comprehensive settlement that will assist us in the future. It is time for Whakatōhea through the settlement process to develop our Cultural and Economic future for the benefit of all Uri. It is time for this transformation to occur, it is our responsibility to ensure that our mokopuna will have a future that has been the dream of all Whakatōhea for the past 150 years.
Erin Moore Ngāti Patu marae representative Ko Mākeo te maunga
Ko Waiaua te awa
Ko Ruamoko te tangata
Ko Ngāti Patu te hapū
Ko Te Whakatōhea te iwi
Ko Erin Linley Rangiwhakarewa Moore tōku ingoa.
I am an educator and I have taught for many years in Ōpōtiki, Hamilton and now I am a Deputy Principal at Thornton School.
Qualifications: Bachelor of Education, He tohu Mātauranga Māori, Qualified/registered Teacher
Tahu Taia Ngāti Ngahere hapū representative I was born, raised and educated in Ōpōtiki, served in the New Zealand Army and was the previous Board Secretary for the Whakatōhea Māori Trust Board.
I was also involved in the Raupatu Claim WAI. 87 and I am a current Trustee on the Whakatōhea Lands Trust, Otanemutu Lands Trust, Ngāti Ngahere & Ngāti Ira Lands Trust, Whakapaupakihi 2 & 5 Trust and the Terere Marae Reservation.
Mana Pirihi Ngāti Ngahere marae representative Ko Matepuritaka te maunga
Ko Otara te awa
Ko Terere Moari te marae
Ko Ngāti Ngahere te hapū
Ko Whakatōhea te iwi.
Tēnā koutou, I am the Hapū representative for Ngāti Ngahere. My vocation is Social Work and my qualifications are, Bachelor of Arts – Honours Te Reo Māori, Bachelor of Social Science – Geography, Bachelor of Social Work,
Diploma of Teaching (Secondary).  Naaku noa Mana Pirihi.
Jason Kurei Ngāti Ira hapū representative Ko Mātītī te maunga
Ko Waioweka te awa
Ko Ngāti Ira te hapū
Ko Opeke te marae
Ko Te Whakatōhea te iwi
Ko Mataatua te waka
Ko Jason Hone Hikitia Te Rangi Kurei tōku ingoa
Jason brings with him an accident insurance and public service background with experience in Māori and cultural development, management, strategy design, business analysis, project management. He is inspired by his kaumātua/pakeke and on their behalf, will contribute to the pathway that seeks to restore Whakatōhea’s mana, dignity and economic prosperity. A pathway that includes redress for the injustices forced upon the iwi in 1865 and 150+ years that followed. This is a time of transformation, and we have a responsibility to ensure the kaumātua/pakeke today see and know that their mokopuna will be assured an optimistic and thriving future.
Anau Apanui Ngāti Ira marae representative Mai Waitangi ki Turanga ra e, te riu o Tamatea Matangi.
Ko Matiti te maunga,
Ko Waioweka te awa,
Ko Ngāti Ira te hapū,
Ko Whakatōhea te iwi.  Ko aku nei tumahi wheako kua poipoia e tōku haukainga, me aku herenga whakapapa e hangai ana ki tēnei turanga tarahiti. Whakatōhea Working Party, Trustee – Māori Land Trust, Tu Ake Whakatōhea Collective, Te Kura Kaupapa Māori o Waioweka Board of Trustees
I am passionate and committed to the kaupapa of whānau, hapū and iwi wellbeing. I take time to consider the issues, and provide well thought through comment and feedback. I am always mindful that I am a representative of my hapū and am therefore consultative and share information. The skills I bring to the Trust are: Sound knowledge of Whakatōhea Tikanga/kawa; Leadership and strategic thinking for rigorous and practical strategic planning; A sound understanding of the mandating process (participated in the Tu Ake Whakatōhea group); Well-developed hapū and iwi networks; Knowledge of Treaty of Waitangi as it relates to Māori whānau wellbeing; Clear understanding of processes, obligations and practices in governance; Excellent writing and communication skills in te reo Māori and English; and Planning, organising and being part of a team
Muriwai Kahaki Te Upokorehe hapū representative Ko Muriwai Kahaki nee TeWini ahāu.
He mihi maioha tēnei i rārō i te whakaiti.
Ko te Kaupapa e pa ana ki ahau, kia rauika nei tatou i raro i te iwi kotahi ko te Whakatōhea
Tōku tipuna Maro Mu, TeWini he uri no Upokorehe.
He uri hoki ia ki Ngai Tūhoe.
Tōku Whaea Takirua Karauna,
Kei raro ia Upokorehe Whakatōhea me Ngai Tūhoe.
I mahi au i raro te mātauranga hei kaiako kaiawhina mō te reo rangatira i Anamata he tauira ki te whai ngā mātauranga.
I wamarie au ki te whi-whi tohu.
I tēnei wā he tauira au mo Te Pre Settlement Claims Trust.
Piki mai kake mai i runga tēnei waka ki te whaka kotahi ia tātou Whakatōhea nui tonu.
Te mea nui o tēnei ao he tāngata he tāngata
Bruce Pukepuke Kutarere marae representative Born in Ōpōtiki
Educated at Ōpōtiki Primary Schools and Ōpōtiki College
Left Ōpōtiki College in 1959 to join the Royal NZ Navy in 1960 to 1987.
Returned to Ōpōtiki and employed by the Whakatōhea Māori Trust Board & Iwi Transition Agency.
Worked for Norske Skog, Tasman for 21 years.
I am a kaumātua for Kutarere Marae and the Royal NZ Navy.
Keita Hudson Maromahue marae representative My family and I moved home to Waiotahe in 1984. In that year I decided to involve myself as much as I could into Hapū and Iwi politics. With a young family at the time it was important for me to learn and understand my own connections to hapū and iwi, and become involved in Iwi decisions striving to fulfill the vision it had set, to become self sufficient and a self sustainable iwi. Becoming a team member of the Whakatōhea Māori Trust Board Research Roopu was the turning point for me, having a better understanding of the history and the great losses of Te Whakatōhea. It became even more meaningful for me to continue my involvement to be part of positive change for Whakatōhea and all its’ beneficiaries. This also reflected in my career choice of Social Worker and Whānau support for the community.
Robert Edwards Whakatōhea Māori Trust Board Ko Mākeo te maunga
Ko Omarumutu te marae
Ko Tutamuri te tipuna whare
Ko Ngāti rua te hapū
Ko Te Whakatōhea te iwi
Ko Mataatua me Nukutere ngā waka
Ko Robert Tuahuru Edwards tōku ingoa
Retired dairy farmer and land developer
Chairman of the Whakatōhea Māori Trust Board since 2009
This has been a personal journey for the last 16 years, a journey littered with surprises and obstacles that have been dealt with along the way. The first milestone of achieving Te Ara Tono which was produced and accepted in 2007, the second was the accepting of the Deed of Mandate by the Crown in 2016. As a trustee to the Whakatōhea Pre-settlement Claims Trust (WPSCT) I am 100% committed to achieving a comprehensive settlement of all Whakatōhea claims. The future for our whānau, hapū and iwi rests upon our shoulders. Fate has ordained us to complete this journey, this task to settle the claims. Once again I say, “Be inclusive, Be Transparent and Be Honest”, keep the door open. Do not take umbrage for those who choose to take another pathway, for that is their rightful and democratic choice. The pathway WPSCT has taken is also our rightful and democratic choice. So be united, be strong, and be confident for I believe we represent all of Whakatōhea.
Back to Top