Our Marae & Hapu

Our Marae & Hapu

Ngai Tamahaua Ngai Tamahaua Kō Tarakeha te maunga
Kō Opepe te awa
Kō Opape te marae
Kō Muriwai te whare tipuna
Kō Tapairu te wharekai
Kō Ngai Tamahaua te hapū
Ngati Ruatakena Ngāti Ruatakena Kō Mākeo te maunga
Kō Waiaua te awa
Kō Omarumutu te marae
Kō Tutāmure te whare tipuna
Kō Hine-i-Kauia te wharekai
Kō Ngāti Ruatakena te hapū
Ngāti Ngahere Ngāti Ngāhere Kō Maungarangi te maunga
Kō Otara te awa
Kō Terere te marae
Kō Te Iringa te whare tipuna
Kō Whiripare te wharekai
Kō Ngāti Ngāhere te hapū
Ngāti Patumoana Ngāti Patumoana Kō Mākeo te maunga
Kō Waiaua te awa
Kō Waiaua te marae
Kō Ruamoko te whare tipuna
Kō Te Puritanga te whare kai
Kō Ngāti Patumoana te hapū
Ngāti Ira Ngāti Ira Kō Mātiti te maunga
Kō Waioweka te awa
Kō Ōpeke te marae
Kō Ira te whare tipuna
Kō Te Kurapare te whare kai
Kō Ngāti Ira te hapū
Upokorehe - Roimata Upokorehe – Roimata Kō Hiwarau te maunga
Kō Te Karaka te awa
Kō Tairongo te moana
Kō Roimata te marae
Kō te Ao Marama te whare tipuna
Kō Te umutao Noa a Tairongo te wharekai
Kō Upokorehe te hapū
Upokorehe - Kutarere Upokorehe – Kutarere Kō Tirotirowhitu te maunga
Kō Kakaho te awa
Kō Kutarere te marae
Kō Te-Poho-o-Tamaterangi te whare tipuna
Kō Ani-i-waho te wharekai
Kō Upokorehe te hapū
Upokorehe - Maromahue Upokorehe – Maromahue Kō Pukenui-o-raho te maunga
Kō Waiotahe te awa
Kō Maromahue te marae
Kō Te Poho o Kahungunui te whare tipuna
Kō Pouwharekura te wharekai
Kō Upokorehe te hapū
Back to Top